Tập huấn công các Đội cho giáo viên Chi đội, lớp Nhi đồng năm học 2018 – 2019

Tháng Tám 27, 2018 8:56 sáng

 

Ngày 23/8/2018 Liên đội trường tổ chức tập huấn cho 23 giáo viên phụ trách các lớp Chi đội, lớp Nhi đồng trong toàn liên đội. Qua buổi tập huấn các thầy, cô giáo phụ trách đã nắm được một số kỹ năng, phương pháp tổ chức hoạt động Đội và chương trình hoạt động Đội của năm học 2018 – 2019. 

32ac886b54f3b5adece27223f306269dc7c39e8c97ff1edbcb402a1e7351