Khai giảng năm học 2018 – 2019

Tháng Mười Một 12, 2018 12:29 chiều

 

Sáng  ngày 05/9/2018 trường tiểu học Sông Cầu nô nức chào đón lễ khai giảng năm học 2018 – 2019.

Năm học 2018 – 2019 trường có tổng số 810 học sinh và 23 lớp.

65dfc4a58b1a6a44330b

0639a6d34695a6cbff84 3343fe56821762493b06 a4579628796e9930c07f b064802bcd6a2d34747b cc14baf6c5b725e97ca6