Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018 – 2019

Tháng Mười Một 12, 2018 4:46 chiều

Từ ngày 5 – 9/11/2018 thiết thực chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 trường tiểu học Sông Cầu đã tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018 – 2019. Hội thi đã khơi dậy tinh thần sáng tạo, phát huy cho  giáo viên trong hoạt động dạy học. Tổng số 26 đồng chí giáo viên tham gia và đạt 24/26 đồng chí xếp loại giỏi, 02 đ/c xếp loại xuất sắc.

4cf908ef256cc5329c7d d5f7f4381db4fdeaa4a5 2f7d6dcccf582f067649 04d4c187160bf655af1a 363d3d8bd40734596d16 a404b2d16352830cda43 e8816ae18370632e3a61 c6d337369da57dfb24b4