Thông báo tập huấn quản trị mạng năm học 2016 – 2017

Tháng Tám 8, 2016 9:15 sáng

Ngày 8/8/2016 taị phòng tin trường tiểu học Sông Cầu đề nghị toàn thể các đ/c giáo viên đến tập huấn đúng thời gian quy định.