Liên hệ

Trường Tiểu Học Sông Cầu

Địa chỉ: Tổ 9, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Phó Hiệu trưởng Phụ trách: Bà Đào Thị Phương
Điện thoại: 02813.871.128
Email: c1songcau.pgdtxbackan@backan.edu.vn