Tham gia Cuộc thi giao thông học đường cấp Thành phố năm 2018

Tháng Mười Một 12, 2018 1:01 chiều

Ngày 4,5,6/10/ 2018. Đội thi trường Tiểu học Sông Cầu gồm 10 thành viên tham gia Cuộc thi giao thông học đường năm 2018 do phòng giáo dục Thành phốkết hợp với ban an toàn thông thành phố Bắc Kan tổ chức.

Kết quả đội trường tiểu học Sông Cầu đạt giải nhì và đạt tiểu phẩm ấn tượng nhất.

Một số hình ảnh trong cuộc thi:

06fa8cc4cae22abc73f3 25de224a826c62323b7d 74c696fcd0da308469cb fe7111ef5cc9bc97e5d8