Hoạt động trải nghiệm thăm mô hình kinh tế của các bạn hs khối 4 trường Tiểu học Sông Cầu

Tháng Một 25, 2021 10:51 sáng

Thực hiện việc tổ chức dạy học môn Địa lí địa phương lớp 4 theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh, lồng ghép giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.Giúp HS có cơ hội được giao lưu, trải nghiệm để học hỏi, thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn đời sống, đồng thời phát huy tiềm năng sáng tạo của bản thân. Ngày 22/01/2021 chuyên môn nhà trường đã tổ chức buổi trải nghiệm “Quy trình sản xuất tinh bột nghệ tại Công ty chế biến tinh bột nghệ Bắc Hà , quy trình sản xuất nấm sạch tại HTX Minh Anh – Phường Xuất Hóa”.  Tham gia buổi trải nghiệm có 175 em hs khối lớp 4 và  196 người gồm học sinh khối lớp 4: 175 em và CBQL, giáo viên, nhân viên: 22 người