Hoạt động quyên góp Vòng tay bè bạn năm học 2017 – 2018

Tháng Một 29, 2018 9:23 sáng

Ngày 22 tháng 01 năm 2018 liên đội trường tiểu học Sông Cầu tổ chức hoạt động quyên góp ủng hộ cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại liên đội. Tổng số tiền quyên góp được trong đợt này là 3.884.000đ.

z885572180354_db61a678cf40b16baeda0bdef4afcc1a

z885573104811_61bef03a497802f2a3331c8b82a925f8

z885573302070_fd23ac28dc3ccb2a99c58017b0ef7169