Thông báo nhà trường

5af7a723d82c3872613d

Đại hội Liên đội năm học 2018 – 2019

Ngày 28/9/2018 tại trường tiểu học Sông Cầu Đại hội liên đội năm học 2018-2019 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Dự đại hội có 150 đội viên tiêu biểu được bầu chọn từ các lớp trong toàn liên Đội….

Thông báo

Lịch tập huấn CNTT: Thời gian: ngày 8,9/ 8/ 2016 Địa điểm: Tại phòng tin học nhà trương. Thành phần: Toàn thể cán bộ GVCNV nhà trường. …